pl en de fr
16-03-2017

Jaki plan dla Żoliborza Południowego?

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 201 r., poz. 199 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXVIII/538/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego, którego granice przebiegają:

  1. od północnego zachodu: północno-zachodnią linią rozgraniczającą ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Broniewskiego, południowo-zachodnią linią rozgraniczającą ul. Broniewskiego, południowo-wschodnią linią rozgraniczającą ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Ks. Popiełuszki;
  2. od wschodu: wschodnią linią rozgraniczającą ul. Ks. Popiełuszki od ul. Krasińskiego do linii rozgraniczającej torów PKP (granica Dzielnicy Żoliborz);
  3. od południowego wschodu: północno-zachodnią linią rozgraniczającą tereny PKP (granica Dzielnicy Żoliborz) od ul. Ks. Popiełuszki do ul. Powązkowskiej;
  4. od południowego zachodu: północno-wschodnią linią rozgraniczającą ul. Powązkowskiej, dojazdem do budynku na przedłużeniu ul. Elbląskiej.
 w dniach od 13 marca do 12 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w sali obsługi na parterze:
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
oraz na stronie www.architektura.um.warszawa.pl link bezpośredni do Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: tutaj Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagę. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2017 r. Zapraszamy do rozmowy z projektantami:
  • do 12 kwietnia w każdy wtorek od 10.00 do 15.00 i czwartek od 11.00 do 16.00 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79
oraz
  • 25 marca (sobota), w godz. 10.00 - 14.00 w Liceum im. S. Sempołowskiej przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5
Zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej 27 marca (poniedziałek) o godz. 17.00 w Liceum im. S. Sempołowskiej przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5 Zgłoś swoje uwagi do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego do 10 maja 2017 r. Odwiedź wystawę na pl. Grunwaldzkim !

 
5 promocja MPZP na pl. Grunwaldzkim

7 promocja MPZP na pl. Grunwaldzkim

Promocja MPZP na pl. Grunwaldzkim

16992045 1486854634657948 8714718119221138914 o

17015988 1486854694657942 7675664033321356471 o

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza