pl en de fr

Urząd Dzielnicowy

Sprawę tę Zarząd Dzielnicy uznał za na tyle ważną, że postanowił jej nadać uroczysty charakter. Miało to miejsce po raz pierwszy w tej kadencji. Jak widać na załączonych fotografiach, Krzysztof Bugla, Grzegorz Hlebowicz i Michał Jakubowski nie skrywali satysfakcji podpisując dokumenty przetargowe na Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Anny German. Jest to pierwszy w naszej dzielnicy przetarg obejmujący kraje Unii Europejskiej i to dotyczący inwestycji oczekiwanej przez mieszkańców, a tym samym i przez władze dzielnicy, z rosnącym zniecierpliwieniem. Oferty, które wpłyną – termin składania do 26 listopada 2018 r. – będzie już rozpatrywał nowy zarząd. Bo taka jest kolej rzeczy w samorządowych realiach.

W dniu 3 października br. w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbyła się konferencja pn. „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w obszarze uzależnień chemicznych i behawioralnych. Najnowsze doniesienia”.

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 2.10.2018r. trwa procedura wyjaśniająca w sprawie zarówno incydentu, który miał miejsce w jednej ze szkół na terenie Dzielnicy Żoliborz podczas realizacji programu "Archipelag Skarbów", jak i szerzej, tj. co do zakresu tego programu i sposobu jego realizacji przez wykonawcę.

W związku z incydentem, który miał miejsce w jednej ze szkół na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podczas realizacji programu „Archipelag Skarbów”, czyli udostępnieniem z własnej inicjatywy przez wykonawcę ww. programu pojedynczego egzemplarza książki „Życie na maksa.

Dotarła do nas informacja, że Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa otwartego Warszawa-Żoliborz został uhonorowany nagrodą w rankingu IX Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy Zdroju w kategorii „Szpitale i przychodnie publiczne”.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza