pl en de fr

Urząd Dzielnicowy

Związek Inwalidów Wojennych nadał „Urzędowi Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w uznaniu szczególnych zasług dla Związku i jego członków, Krzyż 95 Lat Związku Inwalidów Wojennych RP”.

Zamieszczamy protokół Dzielnicowej Komisji Wyborczej zawierający wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Żoliborz. Dokument sporządzony został na podstawie protokołów przygotowanych przez Obwodowe Komisje Wyborcze. W skład komisji wchodziły osoby desygnowane przez komitety wyborcze i prezydenta Warszawy.

Dużego zaszczytu dostąpił burmistrz Krzysztof Bugla. Otrzymał Order Oranje-Nassau – wysokie odznaczenie Królestwa Niderlandów. Order nadał Jego Królewska Mość Wilhelm Aleksander. Odznaczenie to otrzymują zarówno Holendrzy, jak i cudzoziemcy, za szczególne zasługi wobec głowy państwa lub społeczeństwa. Order posiada pięć klas - od Wielkiego Krzyża do Krzyża Kawalerskiego.

Zgodnie z wynikiem konsultacji społecznych, przeprowadzonych w 2013 roku na wniosek Stowarzyszenia Żoliborzan,  Zarząd Dróg Miejskich wprowadził zmiany w organizacji ruchu na terenie Żoliborza. Od 6 listopada 2014 r.  obowiązuje zakaz skrętu w lewo z ul. Krasińskiego w ul. Czarnieckiego. 

30 października w sali konferencyjnej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie, odbył się Kongres Gospodarki Polskiej „Biznes-Nauka-Samorząd”.
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza