pl en de fr

Urząd Dzielnicowy

We wtorek 20 listopada radni wznowili obrady przerwanej 13 listopada sesji inauguracyjnej. W czasie jej trwania wybrali komisję skrutacyjną. Po tym wyborze sesja została powtórnie przerwana na wniosek zgłoszony przez radnego Dariusza Kołodziejka (Koalicja Obywatelska) w imieniu grupy radnych. Obrady zostaną wznowione 5 grudnia.

Rota przyrzeczenia:

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.
Przyrzekam bądź Przyrzekam, tak mi dopomóż Bóg

W dniu 11 października 2018 r., w I Liceum Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi  w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

17.10.2018

Wars i Sawa

16 października 2018 r. kolejne szkoły odebrały Certyfikaty, potwierdzające osiągnięcie wysokiego standardu opieki nad uczniem uzdolnionym. Do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w roku szkolnym 2018/2019 należy 191 publicznych i niepublicznych szkół, posiadających aktualny status Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, potwierdzający osiągnięcie przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych.

Sprawę tę Zarząd Dzielnicy uznał za na tyle ważną, że postanowił jej nadać uroczysty charakter. Miało to miejsce po raz pierwszy w tej kadencji. Jak widać na załączonych fotografiach, Krzysztof Bugla, Grzegorz Hlebowicz i Michał Jakubowski nie skrywali satysfakcji podpisując dokumenty przetargowe na Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Anny German. Jest to pierwszy w naszej dzielnicy przetarg obejmujący kraje Unii Europejskiej i to dotyczący inwestycji oczekiwanej przez mieszkańców, a tym samym i przez władze dzielnicy, z rosnącym zniecierpliwieniem. Oferty, które wpłyną – termin składania do 26 listopada 2018 r. – będzie już rozpatrywał nowy zarząd. Bo taka jest kolej rzeczy w samorządowych realiach.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza