pl en de fr

Sprawy obronne i kwalifkacja wojskowa

Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia   21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 i poz. 2020), na obszarze miasta na prawach powiatu odpowiada prezydent miasta. Jest to przedsięwzięcie realizowane corocznie, służące ocenie stanu zdrowia, założenia ewidencji wojskowej oraz wydania wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) osobom objętym obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W 2020 roku czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony od 3 lutego do 30 kwietnia, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. poz. 1981) i obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Wojewoda Mazowiecki powołał na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy 5 powiatowych komisji lekarskich:

 1. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 dla Dzielnic: Bielany, Bemowo i Wola z siedzibą klub osiedlowy WSB-M „Chomiczówka”, ul. Pabla Nerudy 1, tel. 519 047 303, czas pracy komisji: 18.02. - 24.04.2020 r.;
 2. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 dla Dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy, Śródmieście, Żoliborz; z siedzibą Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota”, Al. Krakowska 274, tel. 519 047 343, czas pracy komisji: 17.02. - 16.04.2020 r.;
 3. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 3 dla Dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów z siedzibą Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów”, Osiedle Puławska, ul. Bielawska 3, tel. 519 047 443, czas pracy komisji: 10.02. - 22.04.2020 r.;
 4. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 4 dla Dzielnic: Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła, z siedzibą Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5, ul. Mińska 1/5, tel. 519 047 444, czas pracy komisji: 25.02. - 28.04.2020 r. (przerwa w pracach komisji: 10-14.04.2020 r.);
 5. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 5 dla Dzielnic: Białołęka, Praga Północ i Targówek z siedzibą Klub Osiedlowy „ARKONA”, ul. Nagodziców 3, tel. 519 047 455, czas pracy komisji: 24.02. - 23.04.2020 r.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników komisji lekarskich oraz pracowników delegatur Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicach m.st. Warszawy (dane kontaktowe zamieszczone są na stronach dzielnic m.st. Warszawy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy):http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/ZK/Delegatury/default.htm.

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymują imienne wezwania od Prezydenta m.st. Warszawy. Informacja o miejscu i terminie prowadzenia kwalifikacji na danym terenie zawarta jest również w obwieszczeniu wojewody mazowieckiego. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. wzywani będą między innymi:

 1. Mężczyźni urodzeni w 2001 r. (rocznik podstawowy);
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. Osoby urodzone w latach 1999-2000, uznane czasowo za niezdolnych do czynnej służby wojskowej;
 4. Kobiety urodzone w latach 1996–2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych;
 5. Osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lat życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Otrzymanie orzeczenia z kategorią zdolności do czynnej służby wojskowej „A” lub „D” powoduje – po uprawomocnieniu (co następuje po upływie 14 dni od dnia wydania orzeczenia) – przeniesienie z urzędu do rezerwy. Oznacza to także uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kategoria zdrowia „E” zwalnia z powinności wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Natomiast kategoria „B” oznacza czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej i pozwala na ponowną ocenę stanu zdrowia, po upływie okresu wskazanego przez komisję. Dodatkowych informacji, w tym dotyczących rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej, udzielają wojskowe komendy uzupełnień.

Art. 34 ustawy o powszechnym obowiązku obrony stanowi, że osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji     i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

Dla osób zamieszkałych na obszarze m.st. Warszawy są to:

 1. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa Mokotów, ul. Winnicka 1, 02-095 Warszawa, dzielnice: Mokotów, Ursynów, Wilanów;
 2. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa Ochota, ul. Sękocińska 8, 02-313 Warszawa, dzielnice: Ochota, Ursus, Włochy;
 3.  Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa Praga, ul. Bertolta Brechta 16, 00-987 Warszawa, dzielnice: Białołęka, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła;
 4. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa Śródmieście, ul. Ludwika Mierosławskiego 22, 01-558 Warszawa, dzielnice: Bemowo, Bielany, Śródmieście, Wola i Żoliborz.
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza