Warszawska Olimpiada Młodzieży - Punktacja dzielnicowa

Punktacja dzielnicowa ma na celu urozmaicenie rozgrywek sportowych oraz uhonorowanie najlepszych szkół na Żoliborzu. Zasady klasyfikacji szkół zostały określone w Regulaminie
dzielnicowych rozgrywek sportowych w ramach eliminacji do WOM. Fragment regulaminu określający zasady punktacji został zamieszczony poniżej.

§ 9
Klasyfikacja dzielnicowa
(…)

 • Punktacja dla drużyny za pojedyncze rozgrywki sportowe dziewcząt, chłopców lub zespołów mieszanych, przedstawia się następująco (niezależnie od ilości drużyn biorących udział w zawodach):
 • 5 pkt. – I miejsce,
 • 4 pkt. – II miejsce,
 • 3 pkt. – III miejsce,
 • 2 pkt. – IV miejsce,
 • 1 pkt. – V i każde dalsze miejsce, za udział w zawodach,
 • 0 pkt. – brak udziału w zawodach zgłoszony Organizatorowi na piśmie na
  minimum 3 dni przed zawodami lub zgłoszony w deklaracji udziału szkoły podpisanej przez dyrektora (załącznik nr 1 a, b, c do Regulaminu),
 • -2 pkt. – nieusprawiedliwiona nieobecność drużyny na zawodach (niezgłoszona Organizatorowi lub zgłoszona w terminie krótszym niż na 3 dni przed zawodami).
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może uznać pisemne zgłoszenie braku udziału w zawodach przez szkołę na 1 dzień przed rozgrywkami i nie przydzielać szkole ujemnych punktów. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest suwerenna i nie podlega protestom.
 • W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek dzielnicowych tylko jednej szkoły, która zgodnie z § 8 pkt. 2 niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie przedstawicielem Dzielnicy Żoliborz w rozgrywkach WOM, drużyna ta również otrzymuje 5 punktów do klasyfikacji dzielnicowej za zwycięstwo w eliminacjach żoliborskich.
 • Mistrz Dzielnicy Żoliborz, który nie stawi się na zawodach międzydzielnicowych WOM lub wycofa się z tych zawodów w trakcie ich trwania, otrzymuje karę ujemną w punktacji dzielnicowej: -5 punktów. W przypadku braku możliwości wystartowania w rozgrywkach WOM, mistrz dzielnicy jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora rozgrywek dzielnicowych w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed rozgrywkami.

(…) Stan punktacji na dzień 23.01.2018 r.

Punktacja Dzielnicowa Zoliborz stan na 23.01 1

Punktacja Dzielnicowa Zoliborz stan na 23.01 2

Punktacja Dzielnicowa Zoliborz stan na 23.01 3