11-09-2017

X Bieg Rotmistrza Pileckiego

Zawodnicy dopisali. Imię patrona biegu ma niezmiennie magnetyczną siłę przyciągania. Był żołnierzem, składał przysięgę na wierność ojczyźnie i tej przysięgi dochował do końca swych dni. Obdarzony przez naturę niepospolitą odwagą, talentem organizacyjnym i charyzmą dowódcy, walczył z dwoma totalizmami: faszyzmem i komunizmem.

I to są dwa główne filary jego wojennej sławy. To czego w życiu dokonał, nie miało barwy politycznej. Wszystkiemu co robił, towarzyszyła natomiast aura wyjątkowości. W miarę upływu czasu osobowość Rotmistrza olbrzymieje. pobudza wyobraźnię nie tylko Polaków, szczególnie imponuje młodym. Dowodzi tego liczny ich udział w naszej imprezie. Biegną, bo to lubią, bo biegają na co dzień, bo wabi ich szczególna atmosfera Kępy Potockiej, bo piękna, słoneczna pogoda, bo są tu koledzy i znajomi, ale biegną tak, jakby ich do tego biegu osobiście zaprosił Witold Pilecki. Dla Dzielnicy Żoliborz, organizatora tego wydarzenia, to wspaniała nagroda. Tak również odbierają to najbliżsi Rotmistrza – córka Zofia i syn Andrzej, co roku obecni na naszej imprezie. Bieg stanowi także okazję, by przypomnieć główne etapy drogi wojennej naszego bohatera. Pomagają w tym grupy rekonstrukcyjne prezentując stoiska przybliżające atmosferę tamtych odległych i okrutnych lat.

Tegoroczny bieg rozegrany w formule i oprawie wypracowanej w minionych latach dostarczył jak zawsze wielu wrażeń Przede wszystkim po dniach dżdżystych zajaśniało słońca niosąc ze sobą pogodną radość końcówki lata.. Najwięcej emocji jak zwykle wzbudzili najmłodsi asekurowani przez czujnych rodziców. W biegach uczniowskich walczono do końca ze sportowym zacięciem. A w biegach najdłuższych na dystansie 5 tys.m. pot lał się obficie na parkowe alejki. Ale na mecie grymas wysiłku zstępowany był przez niewymuszony uśmiech. W rolę gospodarza wcielił Grzegorz Hlebowicz, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz, pojawiając się niespodziewanie w różnych miejscach imprezy. Na zakończenie wręczał nagrody wspierany przez ekipę Wydziału Sportu i Turystyki.

Wyniki i galeria poniżej. 

Wyniki Biegu Pileckiego: