Aktualności sportowe

W sobotę 14 grudnia odbyła się w siedzibie Agory kolejna konferencja podsumowująca pilotażową akcję programu „WF z klasą”.
„WF z klasą” to program edukacyjny prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej od początku roku szkolnego 2013/2014 w tysiącu szkołach w całym kraju, przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania realizowane są ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej i Ministra Sportu.

11 grudnia w Szkole Podstawowej nr 65 odbył się turniej piłki siatkowej. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich żoliborskich szkół podstawowych. Uczniowie klas IV-tych grali w tak zwaną „rzucankę”, co jest zgodne z programem nauczania WF, a uczniowie klas V-tych w siatkówkę.