pl en de fr

Regulacje formalne

Zarządzenie 1299/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego, powoływania i uzupełniania składu osobowego zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach, a także zakresu ich działań, w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego, który ma być przeprowadzany w danym roku - zmienione zarządzeniem 1647/2017 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 października 2017 r.  – tekst jednolity.

Zarządzenie nr 1660/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 października 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy  w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2019

Załącznik do zarządzenia  nr 1660/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 października 2017 r.  Regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019.

Uchwała 1789/17 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019.

Uchwała nr  1844/2017 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia  21 listopada 2017r. w sprawie:  określenia szczegółowych zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego  w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy  oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu  ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019.

Uchwała nr 2086/2018 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 5.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1789/17 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019w sprawie powołania dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019

 

Definicja projektów inwestycyjnych i remontowych w związku z uchwałą nr 1844/2017 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 21 listopada 2017 r.

Za projekt o charakterze inwestycyjnym i remontowym uznaje się projekt, którego realizacja wymaga wydania pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z prawem budowlanym. Dopuszcza się posadowienie ławek i koszy na odpady oraz nasadzenia drzew lub krzewów.

Definicja ogólnodostępności w 5. edycji budżetu partycypacyjnego na Żoliborzu na rok 2019 . 

„Za projekt ogólnodostępny uznany będzie projekt realizowany w przestrzeni dostępnej nieodpłatnie dla wszystkich.”

 

Uchwała nr  2178/18  Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie organizacji miejsc do głosowania na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego  na rok 2019 w Dzielnicy Żoliborz m.st. WarszawyUchwała nr  2178/18  Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie organizacji miejsc do głosowania na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego  na rok 2019 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Uchwała nr 2195/18 w sprawie zmiany uchwały nr 217/18 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m .st. Warszawy z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie organizacji miejsc do głosowania na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego na rok 2019 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza