pl en de fr

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz

 • Nasza misja:
  Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz realizuje projekty młodzieżowe, reprezentuje społeczność uczniowską oraz opiniuje decyzje władz dzielnicy. Działania Młodzieżowej Rady skupione są wokół edukacji, kultury, ekologii, spraw społecznych oraz sportu i rekreacji.
 • W punktach:
  Celem Rady jest:
  -        integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy,
  -        kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej,
  -        włączenie młodzieży do współpracy z organami samorządu lokalnego,
  -        kształtowanie poczucia uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na jakość ich życia w środowisku,
  -        reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska młodzieżowego wobec władz Dzielnicy oraz m.st. Warszawy, a także innych instytucji zewnętrznych,
  -        postulowanie do władz dzielnicy lub miasta w sprawach dotyczących młodzieży,
  -        promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
  -        promowanie kultury,
  -        promowanie samorządności wśród ludzi młodych,
  -        podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców m.st. Warszawy,
  -        organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.
  Rada realizuje swoje cele poprzez:
  -        inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Dzielnicy i m.st. Warszawie, a w szczególności w zakresie nauki, kultury, ekologii, spraw społecznych oraz sportu i rekreacji,
  -        przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Dzielnicy,
  -        nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i fundacjami, które zajmują się problemami młodzieży,
  -        organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych propagujących idee Rady,
  -        udział w akcjach charytatywnych oraz promowanie idei wolontariatu,
  -        cykliczne spotkania informacyjne z członkami Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz z radnymi Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy,
  -        współpracę z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy w zakresie organizacji imprez. Do zadań Rady należy:
  -        podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących młodzieży,
  -        powołanie stałych lub doraźnych komisji do wykonywania określonych zadań oraz ustalenie przedmiotu ich działania, a także składu osobowego i prezydium poszczególnych komisji,
  -        podejmowanie uchwał w sprawie współpracy z innymi Młodzieżowymi Radami lub organizacjami,
  -        wyrażanie opinii w kwestiach dotyczących spraw młodzieży,
  -        wybór Prezydium Rady oraz Prezydium Komisji Rady,
  -        wybór przedstawicieli do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy,
  -        uchwalenie rocznego planu wydatków Rady, w ramach środków przyznanych na dany rok w budżecie Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 • Do pobrania:
 • Opiekunowie:
  Szymon Grzesiuk
  tel. 22 443 88 71
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Magdalena Śniegocka
  tel. 22 443 88 72
  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy:
  Krzysztof DZIERŻANOWSKI – Przewodniczący Młodzieżowej Rady
  Julia ŚWIĄTKIEWICZ – Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady
  Wiktoria SKÓRSKA – Sekretarz Młodzieżowej Rady
 • Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzielnicy:
  • Prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy:
   Krzysztof DZIERŻANOWSKI – Przewodniczący Młodzieżowej Rady
   Julia ŚWIĄTKIEWICZ – Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady
   Wiktoria SKÓRSKA – Sekretarz Młodzieżowej Rady
  • Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzielnicy:
   Jan BAJEK – XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej
   Katarzyna BIEDRZYCKA – Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
   Sofia BOIALSKA – Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
   Krzysztof DZIERŻANOWSKI – Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Jadwigi Borzęckiej
   Klara KOROBLEWSKA – Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana
   Aleksandra ŁOBODA – Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego
   Daniel NOSARZEWSKI – Zespół Szkół nr 28
   Szymon PAŁYGA – Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
   Piotr PANASIUK – Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3
   Wiktoria SKÓRSKA – Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek” z Oddziałami Gimnazjalnymi
   Julia ŚWIĄTKIEWICZ – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
   Konstanty SZCZEPAŃSKI – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana
   Hubert ZARZYCKI – LXIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Ignacego Witkiewicza „Witkacego”
 • Kontakt:
  tel. 22 443 88 71, 22 443 88 72, 22 443 88 73
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza