pl en de fr
22-08-2018

XLVI Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 29-08-2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XLVI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 29 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej (III p.)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z obrad XLIV i XLV sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą nr 2252/18 z dnia 23 lipca 2018 r. wraz z autopoprawką wprowadzoną Uchwałą Zarządu Dzielnicy nr 2288/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
  – druk nr 291, druk nr 291A
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz – druk nr 292
 6. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2017 r. złożonych Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do końca kwietnia
  2018 r. – druk nr 293
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Sesji.

Protokoły z obrad XLIV i XLV sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajdują się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Adam Buława

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza