pl en de fr
21-08-2018

Posiedzenie Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości - 28-08-2018 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w dniu 28.08.2018 r. (wtorek) o godz. 18:00 sala konferencyjna im. Aliny Janowskiej na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2252/18 z dnia 23 lipca 2018 r. - druk nr 291
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.
 
      PRZEWODNICZĄCA
Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości
/-/
Krystyna Ptaszyńska
 

Zaproszeni goście:

  • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
  • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza