pl en de fr
06-07-2018

XLV Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz - 11-07-2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XLV SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

Posiedzenie odbędzie się dnia 11 lipca 2018 r. (środa) o godz. 15.30 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej (III p.)

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk 287
  3. Interpelacje i zapytania radnych
  4. Wolne wnioski i sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad

Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Adam Buława
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza