pl en de fr
04-07-2018

XLIV Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz - 11-07-2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XLIV SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 11 lipca 2018 r. (środa) o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej (III p.)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XLIII sesji.
 4. Budowa nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej -prezentacja projektu inwestycji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu
  w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk nr 282
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz za rok 2017 – druk nr 283
 7. Podjęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego – druk nr 284
 8. Informacja Zarządu Dzielnicy o przyczynach i okolicznościach zawieszenia działalności Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 11. Sprawy różne, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Sesji.

Protokół z obrad XLIII sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajdują się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Adam Buława
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza