pl en de fr
30-05-2018

Posiedzenie Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości - 06-06-2018 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w dniu 6.06.2018 r. (środa) o godz. 17:00 sala konferencyjna im. Aliny Janowskiej na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2169/18 z dnia 29 maja 2018 r. - druk nr 276
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy - druk nr 278
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości
/-/
Krystyna Ptaszyńska

Zaproszeni goście:
 • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Michał Jakubowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Alicja Tyc – Żardecka –Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 • Radca Prawny Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza