pl en de fr
29-05-2018

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego - 06-06-2018 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 6 czerwca 2018 r., godz. 18.00 (ŚRODA) Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala 328

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Prezentacja projektów wypracowanych przez młodzież z żoliborskich szkół w ramach programu „Kształtowanie Przestrzeni” Izby Architektów RP.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
Ładu Przestrzennego
/-/Donata Rapacka

Zaproszeni goście:

 • Pan Krzysztof Bugla - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Grzegorz Hlebowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Wiesława Firlej - Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Artur Nawrot - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Katarzyna Domagalska – koordynator programu „Kształtowanie Przestrzeni” w dzielnicy Żoliborz
 • Nauczyciele i uczniowie szkół realizujących program
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza