pl en de fr
29-05-2018

XII Sesja Rady Seniorów - 04-06-2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 9 ust. 7 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016 Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję XII SESJĘ RADY SENIORÓW DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

Posiedzenie odbędzie się dnia 4 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XI sesji.
 4. Podsumowanie II etapu konkursu ”Żoliborskie Miejsca Przyjazne Seniorom”.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania nominacji do konkursu „Warszawskie Miejsca Przyjazne Seniorom”.
 6. Informacja na temat obchodów Dni Seniora.
 7. Program aktywizacji sportowej seniorów na Żoliborzu.
 8. Zmiana składu Kapituły konkursu ”Żoliborskie Miejsca Przyjazne Seniorom”.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Obrady sesji Rady Seniorów Dzielnicy m. st. Warszawy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

PRZEWODNICZĄCA RADY SENIORÓW
Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Elżbieta Błaszczak

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza