pl en de fr
13-03-2018

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Edukacji - 20.03.2018 r.

PORZĄDEK OBRAD na wspólne posiedzenie KOMISJI INFRASTRUKTURY oraz KOMISJI EDUKACJI dnia 20 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 1. Przyjęcie porządku obrad. 
 2.  Zapoznanie się z planami realizacji zadania pod nazwą „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Anny German”. 
 3.  Sprawy różne, wolne wnioski.
 4.  Zakończenie posiedzenia. 
 
 Przewodniczący Komisji 
Infrastruktury 
/-/ Robert Rogala 
Przewodnicząca Komisji
Edukacji
/-/ Beata Zasada- Wysocka
 
   

Zaproszeni goście:

 • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Grzegorz Hlebowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Wiesława Firlej – Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Artur Nawrot – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Dariusz Figura – radny m.st. Warszawy
 • Pani Agnieszka Jakowicka – radna m.st. Warszawy
 • Pan Michał Kondrat – radny m.st. Warszawy
 • Pan Piotr Mazurek – radny m.st. Warszawy
 • Pani Anna Pobisiak – radna m.st. Warszawy
 • Pan Edmund Świderski – radny m.st. Warszawy
 • Pani Joanna Gospodarczyk – Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy
 • Pan Mateusz Durlik – Prezes Stowarzyszenia „Nowy Żoliborz”
 • Pan Wiktor Zając – Prezes Stowarzyszenia Zatrasie
 • Przedstawiciele Stowarzyszenia Plac Niemena
 • Mieszkańcy Żoliborza
 
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza