pl en de fr
06-03-2018

Posiedzenie Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości oraz Komisji Rewizyjnej - 13-03-2018 r.

PORZĄDEK OBRAD na wspólne posiedzenie KOMISJI BUDŻETU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 13 marca 2018 r. o godz. 18:00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie dokonania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2021/18 z dnia 27 lutego 2018 r.  
 3. Zaopiniowanie wykonania dzielnicowego załącznika do budżetu m. st. Warszawy za 2017 rok.
 4. Rozpatrzenie skargi z dnia 30 stycznia 2018 r. na działanie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Przedsiębiorczości
/-/ Krystyna Ptaszyńska
Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
/-/ Monika Kurowska

 

 

Zaproszeni goście:

 • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Grzegorz Hlebowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Michał Jakubowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Małgorzata Mazur – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Radca Prawny Urzędu Dzielnicy

 

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza