pl en de fr
08-03-2018

XXXIX SESJA RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY - 14-03-2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XXXIX SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 14 marca 2018 r. (środa) o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8  w sali konferencyjnej 328 (III p.) Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XXXVIII sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy za 2017 rok - druk nr 249
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych  przez  Zarząd  Dzielnicy  zgodnie  z  Uchwałą   Nr 2021/18 z dnia 27 lutego 2018 r. - druk nr 250
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - druk nr 251
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Sesji.

Protokół z obrad XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Roman Krakowski
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza