pl en de fr
07-02-2018

Posiedzenie Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości 13-02-2018 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w dniu 13 lutego 2018 r. o godz. 18:00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
  oraz załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1994/18 z dnia 6 lutego 2018 r. 
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii #Warszawa2030. 
 4. Zapoznanie się z proponowanymi zmianami w okręgach wyborczych w Dzielnicy Żoliborz.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6.  Zakończenie posiedzenia. 
Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Przedsiębiorczości
/-/ Krystyna Ptaszyńska

Zaproszeni goście:
 • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Marek Lesiuk – Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Maciej Fijałkowski – Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m. st. Warszawy
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza