pl en de fr
02-02-2018

VIII Sesja Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 5-02-2017 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016[1] Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję VIII SESJĘ RADY SENIORÓW DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

Posiedzenie odbędzie się dnia 5 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.) Porządek obrad:

  1.  Otwarcie sesji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji.
  4. Przyjęcie planu pracy na 2018 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu pn. Ławeczki dla osób niepełnosprawnych.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

Obrady sesji Rady Seniorów Dzielnicy m. st. Warszawy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY SENIORÓW
Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Elżbieta Błaszczak
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza