pl en de fr
11-01-2018

VII Sesja Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 17-01-2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016 Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję VII SESJĘ RADY SENIORÓW DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.
Posiedzenie odbędzie się dnia 17 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.)
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z VI sesji.
 4. Omówienie procedur konkursu "Żoliborskie miejsca przyjazne seniorom".
 5. Zatwierdzenie składu Kapituły konkursu "Żoliborskie miejsca przyjazne seniorom".
 6. Przyjęcie planu pracy na 2018 rok.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Obrady sesji Rady Seniorów Dzielnicy m. st. Warszawy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY SENIORÓW
Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Elżbieta Błaszczak
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza