pl en de fr
04-01-2018

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Porządku - 11-01-2018 r.

PORZĄDEK OBRAD KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU w dniu 11 stycznia 2018 r. o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2.  Mapa żoliborskich placów zabaw dla dzieci (ogólnodostępnych)  i ich modernizacja. 
 3. Stosowanie dmuchaw przez pracowników i firmy zatrudniane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz. 
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5.  Zakończenie posiedzenia.
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Ochrony Środowiska i Porządku
/-/ Piotr Wertenstein-Żuławski
 
Zaproszeni goście:
 • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Paweł Tęcza – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Małgorzata Mazur – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza