pl en de fr
19-12-2017

Posiedzenie wspólne Komisji: Edukacji, Kultury oraz Ładu Przestrzennego - 19-12-2017 r.

PORZĄDEK OBRAD na wspólne posiedzenie KOMISJI EDUKACJI, KOMISJI KULTURY oraz KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO  dnia 19 grudnia  2017 r. (wtorek) o godz. 17.30 Muzeum Katyńskie ul. Jana Jeziorańskiego 4 

 

1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Współpraca żoliborskich szkół z Muzeum Katyńskim.
3.    Plany budowy kładki – wejścia na teren Cytadeli na przedłużeniu al. Wojska Polskiego.
4.    Sprawy różne, wolne wnioski.
5.    Zakończenie posiedzenia.

       
 Przewodnicząca 
Komisji Edukacji 
/-/Beata Zasada -Wysocka
Przewodniczący
Komisji Kultury
/-/ Konrad Smoczny
 
 
Przewodnicząca Komisji
Ładu Przestrzennego
/-/ Donata Rapacka
 
 

Zaproszeni goście:
  • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
  • Pan Grzegorz Hlebowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
  • Pan Artur Nawrot – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz
  • Pani Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz
  • Pani Katarzyna Masłowska – p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz
  • Dr Ewa Kowalska – Kierownik Muzeum Katyńskiego
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza