pl en de fr
29-11-2017

VI Sesja Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 4-12-2017 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016 Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję VI SESJĘ RADY SENIORÓW DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

Posiedzenie odbędzie się dnia 4 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.) Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z V sesji.
 4. Przyjęcie regulaminu "Żoliborskie miejsca przyjazne seniorom".
 5. Wybór Kapituły konkursu "Żoliborskie miejsca przyjazne seniorom".
 6. Propozycje planu pracy na 2018 r
 7. Relacja z wydarzeń, w których uczestniczyli przedstawiciele Żoliborskiej Rady Seniorów:
  •  I Senioralny Kongres Edukacji Zdrowotnej – p. E. Szufliński
  • Szkolenie z zakresu komunikacji i budowy strony internetowej – p. A. Gaudyn i E. Błaszczak
  • II Seminarium Warszawskich Rad Seniorów
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Obrady sesji Rady Seniorów Dzielnicy m. st. Warszawy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY SENIORÓW
Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Elżbieta Błaszczak
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza