pl en de fr
22-11-2017

Posiedzenie Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości - 28-11-2017 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 17:00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 1.  Przyjęcie porządku obrad. 
 2. Zaopiniowanie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwalą Nr 1822/17 z dnia 21 listopada 2017 r.   
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy na rok 2017.
 4. Informacja o ustaleniach konwentu Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. 
 5. Sprawy rożne, wolne wnioski. 
 6. Zakończenie posiedzenia.  
Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Przedsiębiorczości
/-/ Krystyna Ptaszyńska

Zaproszeni goście:
 • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza