pl en de fr
23-10-2017

Posiedzenie Komisji Mieszkalnictwa i Spółdzielczości - 30-10-2017 r.

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI MIESZKALNICTWA I SPÓŁDZIELCZOŚCI w dniu 30 października 2017 r. o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie bieżącej sytuacji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 3. Dyskusja nad planem pracy Komisji.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Mieszkalnictwa i Spółdzielczości
/-/ Dariusz Kołodziejek
Zaproszeni goście:
 • Pan Michał Jakubowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy
 • Pani Magdalena Stefaniuk – Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych
 • Pani Małgorzata Mazur – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza