pl en de fr
12-10-2017

XV Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 19-10-2017 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nr 138/XXXII/2017 z dnia 5 lipca 2017 r., zwołuję XV SESJĘ MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY.

Posiedzenie odbędzie się dnia 19 października 2017 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.) Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XIII sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnej Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 6. Przedstawienie prezentacji pt. „Erasmus+ w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych”.
 7. Organizacja gry plenerowej w 2018 r.
 8. Podsumowanie Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.
Obrady sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy oraz inne zainteresowane osoby.
  PRZEWODNICZĄCY
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
(-) Krzysztof Dzierżanowski
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza