pl en de fr
04-10-2017

XXXV Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy -11-10-2017 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XXXV SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

Posiedzenie odbędzie się dnia 11 października 2017 r. (środa) o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.) Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XXXIV sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. - druk nr 218
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1753/17 z dnia 3 października 2017 r. - druk nr 219
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na rok 2018 - druk nr 220
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych - druk nr 221
 8. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. złożonych Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do końca kwietnia 2017 roku - druk nr 222
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 11. Sprawy różne, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Sesji.

Protokół z obrad XXXIV sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Adam Buława
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza