pl en de fr
04-10-2017

Posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu - 11-10-2017 r.

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI EDUKACJI dnia 11 października 2017 r. (środa) o godz. 16.30 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych.
  • Sprawy różne, wolne wnioski.
  • Zakończenie posiedzenia.
Wiceprzewodniczący
Komisji Edukacji
/-/ Krzysztof Orzeszek
Zaproszenie goście:
  • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
  • Pan Artur Nawrot – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza