pl en de fr
12-09-2017

Posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny - 20-09-2017 r.

PORZĄDEK OBRAD na wspólne posiedzenie KOMISJI EDUKACJI I SPORTU, KOMISJI INFRASTRUKTURY oraz KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ, ZDROWIA I RODZINY dnia 20 września 2017 r. (środa) o godz. 17.00 PRZEDSZKOLE NR 433, UL. RYDYGIERA 8A
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Stan budynku i wyposażenia przedszkola i żłobka przy ul. Rydygiera 8A.
 • Rekrutacja do przedszkola i żłobka przy ul. Rydygiera 8A.
 • Sprawy rożne, wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji
Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
/-/ Janina Selwant
Przewodniczący Komisji
Infrastruktury
/-/ Robert Rogala
Przewodnicząca Komisji
Edukacji i Sportu
/-/Beata Zasada -Wysocka
Zakończenie posiedzenia.
Zaproszeni goście:
 • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Grzegorz Hlebowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Michał Jakubowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Wiesława Firlej – Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Artur Nawrot – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Alicja Tyc – Żardecka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Iwona Rurka – Dyrektor Przedszkola nr 433
 • Pani Monika Laskowska – Kierownik Żłobka nr 60
 • Pan Tomasz Pactwa – Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy
 • Pani Bożena Przybyszewska – Dyrektor Zespołu Żłobków m. st. Warszawy
 • Pani Bożena Golon – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Małgorzata Zaława – Dąbrowska – Dyrektor SPZZLO Warszawa Żoliborz
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza