pl en de fr
28-08-2017

III Sesja Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 04-09-2017 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016 Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję III SESJĘ RADY SENIORÓW DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

Posiedzenie odbędzie się dnia 4 września 2017 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Informacja na temat struktury wiekowo – terytorialnej seniorów na Żoliborzu.

 4. Omówienie sprawy konkursu pn. „Miejsca przyjazne seniorom”.

 5. Propozycja opracowania „Niezbędnika dla seniora” oraz broszury „Poznaj swoje prawa”.

 6. Propozycje logo Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 7. Sprawy różne, wolne wnioski.

 8. Zamknięcie Sesji.

Obrady sesji Rady Seniorów Dzielnicy m. st. Warszawy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY SENIORÓW

Dzielnicy Żoliborz

m.st. Warszawy

Elżbieta Błaszczak

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza