pl en de fr
15-05-2017

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego - 18-05-2017 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 18 maja 2017 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala 328

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Plac Wilsona - koncepcje, plany, projekty, funkcje.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad. 
Przewodnicząca Komisji
Ładu Przestrzennego
/-/Donata Rapacka

 

Zaproszeni goście:

 • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Grzegorz Hlebowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Marlena Happach – Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
 • Pan Wojciech Wagner - Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
 • Pan Michał Krasucki – Stołeczny Konserwator Zabytków
 • Pan Łukasz Puchalski - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
 • Architekci:
  arch. Jakub Wacławek,
  prof. Jan Słyk - dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,
  Krzysztof Koszewski - prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
  Prof. Krzysztof Domaradzki,
  Prof. Ewa Kuryłowicz,
  arch. Grzegorz Buczek,
  arch. Andrzej Bulanda,
 • Pani Maria Brukalska - wiceprezes Stowarzyszenia Żoliborzan
 • Pan Antoni Ożyński - prezes Stowarzyszenia Żoliborzan - pomysłodawca Nagrody Brukalskich
 • Studenci Wydziału Architektury
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza