pl en de fr
środa, 10 maja 2017 00:00

XI SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY - 16-05-2017r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nr 92/XX/2016 z dnia 18 maja 2016 r., zwołuję
XI SESJĘ MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY. Posiedzenie odbędzie się dnia 16 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 14:30 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z X sesji.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 5. Informacja na temat:
  -  organizacji gry plenerowej Łowcy Skarbów „Odkryj skarby Żoliborza”;
  -   materiałów promocyjnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 6. Dyskusja na temat propozycji zmian w statucie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 7. Sprawy różne, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.
Obrady sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy oraz inne zainteresowane osoby  
  PRZEWODNICZĄCY
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
(-) Krzysztof Dzierżanowski
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza