pl en de fr
21-04-2017

Posiedzenie wspólne Komisji Ładu Przestrzennego oraz Komisji Ochrony Środowiska i Porządku - 27-04-2017 r.

PORZĄDEK  OBRAD wspólnego posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego oraz  Komisji Ochrony Środowiska i Porządku w dniu 27 kwietnia 2017 r., godz. 18.00  Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala 328

Porządek obrad: 
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2.  Plany modernizacji parku Żeromskiego w kontekście przejęcia kompetencji dzielnicy przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
 3. Plany Zarządu Zieleni m.st. Warszawy względem terenów zielonych dzielnicy Żoliborz.   
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad

 

 
        Przewodniczący Komisji                                   Przewodnicząca Komisji                         
Ochrony Środowiska i Porządku                                Ładu Przestrzennego                    
   /-/ Piotr Wertenstein – Żuławski                             /-/Donata Rapacka                  

 

Zaproszeni goście:

 • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Grzegorz Hlebowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Robert Milej – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Marek Piwowarski - Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
 • Pan Michał Krasucki – Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
 • Pan Dariusz Figura – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy
 • Przedstawiciele Stowarzyszenia Nowy Żoliborz
 • Przedstawiciele Stowarzyszenia Żoliborzan
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza