pl en de fr
20-04-2017

Posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu - 26-04-2017 r.

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI EDUKACJI I SPORTU dnia 26 kwietnia  2017 r. (środa) o godz. 17.30 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2.  Zapoznanie się z działalnością Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
 3.  Sprawy różne, wolne wnioski.
 4.  Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Edukacji i Sportu
/-/ Beata Zasada – Wysocka

Zaproszenie goście:

 • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Ewelina Kot – Naczelnik Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Szymon Grzesiuk – opiekun Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz
 • Radni Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza