pl en de fr
06-04-2017

Posiedzenie Komisji Środowiska i Porządku - 6-04-2017 r.

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU w dniu 6 kwietnia 2017 r.  o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.
 
  PRZEWODNICZĄCY
Komisji Ochrony Środowiska i Porządku
/-/
Piotr Wertenstein-Żuławski
 

Zaproszeni goście:

  • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
  • Pani Grażyna Sienkiewicz -  Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
 
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza