pl en de fr
04-04-2017

IX SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY - 10-04-2017 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nr 92/XX/2016 z dnia 18 maja 2016 r., zwołuję
IX SESJĘ MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY.

Posiedzenie odbędzie się dnia 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.) Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
  1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji ds. Promocji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
  1. Dyskusja o sprawach bieżących.
  1. Sprawy różne, wolne wnioski.
  1. Zamknięcie sesji.
Obrady sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy oraz inne zainteresowane osoby.
  PRZEWODNICZĄCY
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
(-) Krzysztof Dzierżanowski
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza