pl en de fr
02-03-2017

XXIX Sesja Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 08-03-2017 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XXIX SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

Posiedzenie odbędzie się dnia 8 marca 2017 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.)

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie Sesji.
 2.  Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Zatwierdzenie protokołu z obrad XXVIII sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy za 2016 rok - druk nr 179
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą   Nr 1402/17 z dnia 21 lutego 2017 r. - druk nr 180
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy za rok 2016” - druk nr 181
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały dotyczącego utworzenia parku na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i nadania mu nazwy - druk nr 78/182
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - druk nr 183
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 listopada 2016 r. na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - druk nr 175A
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 12. Sprawy różne, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Sesji.
Protokół z obrad XXVIII sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajdują się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.
   
PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Adam Buława
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza