pl en de fr
28-02-2017

Posiedzenie Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości oraz Komisji Rewizyjnej - 07-03-2017 r.

PORZĄDEK OBRAD na wspólne posiedzenie KOMISJI BUDŻETU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 7 marca 2017 r. o godz. 18:00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowejoraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwalą Nr 1402/17 z dnia 21 lutego 2017 r.
 3. Zaopiniowanie wykonania dzielnicowego załącznika do budżetu m. st. Warszawy za 2016 rok.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
/-/ Dariusz Kołodziejek
Przewodnicząca Komisji               
Budżetu i Przedsiębiorczości
/-/ Krystyna Ptaszyńska

Zaproszeni goście:

 • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Konrad Smoczny – Przewodniczący Komisji Kultury Rady Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Robert Rogala – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Donata Rapacka – Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Piotr Wertenstein – Żuławski – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Janina Selwant – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Rady Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Beata Zasada – Wysocka – Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu Rady Dzielnicy Żoliborz
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza