pl en de fr
16-04-2014

Program Dobry Rodzic-Dobry Start Żoliborz 2014

Działania skierowane do rodziców: Czas przyjścia dziecka na świat jest dla rodziny pięknym, ale i trudnym okresem. Całkowita zmiana dotychczasowego trybu życia, stres związany z odpowiedzialnością za nowonarodzonego małego człowieka, nieprzespane noce, płacz dziecka, początkowa nieumiejętność odczytywania jego potrzeb mogą czasem wystawić wytrzymałość rodziców małego dziecka na nie lada próbę. Poprzez szereg działań Fundacja Dzieci Niczyje, w ramach programu Dobry Rodzic - Dobry Start, stara się dotrzeć do jak największej liczby osób, które mierzą się z nową rolą rodzica i wesprzeć je swoją wiedzą i doświadczeniem, by z tej próby wyszły zwycięsko! W ramach programu "Dobry Rodzic - Dobry Start" rodzice dzieci w wieku 0-3 lata mogą skorzystać z oferty stworzonej specjalnie dla nich, m.in. z :
 • Materiałów edukacyjnych
 • Bezpłatnych konsultacji indywidualnych z psychologiem i psychiatrą.
 • Warsztatów umiejętności rodzicielskich
 • Warsztatów dla nastoletnich rodziców
 • Spotkań edukacyjnych
 • Aktywnych poniedziałków, czyli wspólnego czasu zabawy dla rodziców i dzieci
 • Strony internetowej www.dobryrodzic.fdn.pl  
Jeżeli jesteś rodzicem małego dziecka i mieszkasz na Żoliborzu- koniecznie zapoznaj się z ulotką w której znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące bezpłatnej oferty wsparcia dostępnej w Twojej dzielnicy. Działania skierowane do profesjonalistów Program "Dobry Rodzic - Dobry Start" jest pierwszym w Polsce programem profilaktycznym, mającym na celu ochronę małych dzieci przed krzywdzeniem. Zadania realizowane w ramach programu zakładają z jednej strony ścisłą współpracę pomiędzy profesjonalistami reprezentującymi różne służby. Z drugiej zaś strony program oferuje wsparcie dla rodziców, dostarczając im informacji, jakie zachowania mogą negatywnie wpływać na jego rozwój, a jakie pozytywnie oraz jak radzić sobie z trudnymi emocjami i wyzwaniami związanymi z opieką nad małym dzieckiem. Działania skierowane do profesjonalistów to przede wszystkim działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. Odbiorcami naszych działań są pracownicy instytucji ochrony zdrowia oraz pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy, pracownicy szkół rodzenia i inni profesjonaliści mający w swojej pracy zawodowej kontakt z dziećmi w wieku do lat 3 i ich opiekunami. Przygotowaliśmy dla nich:
 • materiały edukacyjne
 • szkolenia i warsztaty oraz konferencje z zakresu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci
 • konsultacje indywidualne
 • spotkania superwizyjne mające na celu interdyscyplinarną wymianę doświadczeń w przypadkach trudnych do rozwiązania.

Kontynuacja zadania w dzielnicy w 2014 roku zakłada organizację jednego szkolenia przeznaczonego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej druk i dystrybucję wśród rodziców małych dzieci z terenu dzielnicy Żoliborz- Pakietu Dobrego Rodzica wraz z dzielnicowa ofertą wsparcia a także koordynację zadania, która pozwoli na dalsze zacieśnianie współpracy między partnerami w obszarze bidowania lokalnych systemów wsparcia. Zadanie Dobry Rodzic - Dobry Start w 2014 roku w dzielnicy Żoliborz jest współfinansowane z środków m. st. Warszawy

Materiały dodatkowe:

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza