pl en de fr

Ogłoszenia o spotkaniach

12 lipca br. odbyła się Gala Ogłoszenia Wyników Głosowania w piątej edycji Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019. Żoliborz reprezentowała Pani Maria Janiak, członkini Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego oraz Pan Roman Krakowski, przewodniczący Zespołu, którzy  ogłosili listę wybranych projektów.

1   2    3

czytanie1   czytanie2   czytanie3

21 czerwca  br. uruchomione zostały pierwsze punkty do głosowania dla mieszkańców głosujących na projekty do budżetu partycypacyjnego poprzez włożenie do urny papierowej karty do głosowania. W liceum przy ul. Elbląskiej 54, Miejscu Aktywności Lokalnej przy Marii Kazimiery 20 oraz w Czytelni Pod Sowami członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, Radni Dzielnicy oraz urzędnicy pomagali wypełnić karty i prawidłowo oddać głos. Głosowanie trwa do soboty, 30. czerwca br.   Zagłosuj w punktach do głosowania na Żoliborzu  lub zagłosuj internetowo za pośrednictwem strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl

male 1   male 2   male 3   male 4   male 5   male 6

W dniu 29 maja br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego poświęcone podsumowaniu etapu weryfikacji projektów oraz organizacji głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców. Zespół uzgodnił organizację i lokalizację miejsc do głosowania w poszczególnych obszarach dzielnicy. 

 

W czwartek, 17 maja 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej Urzędu Dzielnicy Żoliborz odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego poświęcone rozpatrzeniu wniosków o ponowną weryfikację projektów, złożonych w trybie § 25 Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019. W posiedzeniu Zespołu uczestniczył Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Krzysztof Bugla, pracownicy przeprowadzający weryfikację oraz projektodawcy lub ich przedstawiciele, którzy zaprezentowali swoje wnioski wraz z uzasadnieniem.

Zespół zadecydował o skierowaniu 6 projektów do ponownej weryfikacji. Wyniki weryfikacji wg stanu na dzień 17 maja 2018 r. przedstawiają załączone listy:
Lista projektów skierowanych do ponownej weryfikacji   Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie                                                   Lista projektów zweryfikowanych negatywnie                                                                                                   

 

Dobiega końca weryfikowanie projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego. Wyniki weryfikacji zostaną poddane analizie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, który również oceni ostateczne wersje projektów pod kątem spełniania kryterium ogólnodostępności. Zaplanowane są trzy spotkania Zespołu, w czwartek 19 kwietnia, we wtorek, 24 kwietnia oraz w czwartek, 26 kwietnia br. Wszystkie posiedzenia odbędą się w Sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz o godz. 17.00.

Na poszczególnych spotkaniach omawiane będą projekty zgodnie z załączonymi listami:                                                      19 kwietnia 2018 r.         24 kwietnia 2018 r.     26 kwietnia 2018 r.
Spotkania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego mają charakter otwarty dla mieszkańców.

 

W piątek 9 marca 2018 r. odbyło się ostatnie z czterech spotkań dyskusyjnych, w czasie którego autorzy i przedstawiciele autorów zaprezentowali 7 projektów zlokalizowanych w obszarze Żoliborza Południowego i 9 projektów zlokalizowanych w obszarze Powązki. 

  1 male   2 male   3MALE

We wtorek, 6 marca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie dyskusyjne,  w czasie którego autorzy projektów zgłoszonych do budżetu partycpacyjnego na rok 2019 opowiadali mieszkańcom o swoich pomysłach związanych z obszarem Marymont - Potok - Żoliborz Dziennikarski.  Ostatnie spotkanie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz w piątek, 9 marca br. od godz. 17.00 dotyczyć będzie projektów dla Żoliborza Południowego oraz Powązek. Spotkania dyskusyjne są otwarte dla mieszkańców, zapraszamy do zapoznania się z projektami i rozmowy z ich autorami.

spotkanie dysk. 6.03.2018 1 male   spotkanie dysk. 6.03.2018 2 male    spotkanie dysk. 6.03.2018 male

W środę, 28 lutego 2018 r. odbyło się drugie spotkanie dyskusyjne na temat projektów złożonych do budżetu partycypacyjnego na Żoliborzu. Autorzy lub ich przedstawiciele omówili projekty zlokalizowane w obszarze Sady Żoliborskie - Zatrasie - Rudawka. O projektach zgłoszonych w obszarze Marymont - Potok - Żoliborz Dziennikarski rozmawiać będziemy we wtorek, 6 marca a w piątek, 9 marca odbędzie się dyskusja o projektach zlokalizowanych w obszarze Żoliborz Południowy oraz w obszarze Powązki. Spotkania w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy rozpoczną się o godz. 17.00. Zapraszamy.  Protokół ze spotkania 28.02.2018 r.

1 male 28.02.2018    2 male    3 male 28.02.2018

We wtorek, 27 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz odbyło się pierwsze z zaplanowanych czterech spotkań dyskusyjnych poświęcone zaprezentowaniu a następnie dyskusji o 28 projektach zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego na rok 2019 w obszarze Żoliborz Centralny. Spotkanie otworzył Burmistrz Żoliborza Krzysztof Bugla. Autorzy opowiedzieli o swoich projektach i wysłuchali głosów mieszkańców. Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach, w dniach 28 lutego oraz 6 i 9 marca.       Protokół spotkania z 27.02.2018

1 IMG male    2 IMG male    3 IMG male   

 

W poniedziałek, 12 lutego 2018 r. w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20/1 odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Dyskutowano o złożonych na Żoliborzu projektach oraz o rozpoczynającym się etapie weryfikacji  szczegółowej. Ustalono terminy spotkań dyskusyjnych, na których autorzy lub ich przedstawiciele będą prezentować mieszkańcom swoje pomysły. Spotkania odbędą się na przełomie lutego i marca w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz. O terminach poinformujemy wkrótce.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektami  oraz do udziału w spotkaniach dyskusyjnych.

Zgłoszone pomysły »

12.02. 1male   12.02. 2 male   12.02. 3 male   12.02. 4 male

W sobotę 20 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy odbył się drugi, żoliborski Maraton Pisania Projektów. Urzędnicy pomagali mieszkańcom przygotować projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2019 r. Kilka nowych pomysłów powiększyło listę projektów zgłoszonych.  Etap składania projektów zakończy się w poniedziałek, 22 stycznia o godz. 18.00 - dla projektów w formie papierowej i o godz. 23.59 - dla projektów zgłaszanych internetowo.

Maraton 20.01.2018 1 maly    Maraton 20.01.18 2 maly    Maraton 20.01. 3 maly

W sobotę, 13 stycznia 2018 r. w nowo powstałym Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20/1 odbył się pierwszy na Żoliborzu Maraton Pisania Projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2019. Mieszkańcy rozmawiali z urzędnikami na temat opracowania swoich pomysłów w gotowe do złożenia projekty.   Kolejny maraton odbędzie się w sobotę, 20 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz w godz. 10.00 – 14.00.  Składanie  projektów w formie papierowej, w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy kończy się w poniedziałek, 22 stycznia br. o godz.  18.00. W formie elektronicznej projekty można składać na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl  do godz. 23.59.  

Maraton 0   Maraton 1   Maraton 2  

Maraton 3   Maraton 4   Maraton 5

W środę 6 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Żoliborz. Dyskutując nad wsparciem dla mieszkańców na etapie składania projektów zebrani uzgodnili stałe konsultacje pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Dzielnicy Żoliborz, które będą miały miejsce w godzinach pracy Urzędu do 22 stycznia 2018 r. Zdecydowano również o organizacji ŻOLIBORSKICH MARATONÓW PISANIA PROJEKTÓW, które odbędą się: 

w sobotę, 13 stycznia 2018 r. w godz. 10.00 - 14.00 w  Miejscu Aktywności Lokalnej, przy ul. Marii Kazimiery 20/1

w sobotę, 20 stycznia 2018 r. w godz. 10.00 - 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz, ul. J. Słowackiego 6/8

IMG 20171206 173319   IMG 20171206 173603   IMG 20171206 173910

W czwartek 30 listopada 2017 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz, podobnie jak we wszystkich dzielnicach Warszawy odbyło się Spotkanie Otwarcia inaugurujące 5. edycję budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Burmistrz Krzysztof Bugla powitał zebranych.  Po omówieniu przez koordynator budżetu partycypacyjnego  zasad obowiązujących w nowej edycji   Naczelnik Wydziału Infrastruktury przedstawiła mieszkańcom planowane na 2018 rok inwestycje dla Żoliborza. Po części informacyjnej rozpoczęła się dyskusja, w której na pytania mieszkańców odpowiadał Burmistrz Żoliborza.

20male   3 male   1male  

 DSC0576 male   6male   8 2male

14male   16maly    DSC0702male

 

 

W środę, 8 listopada 2017 r. odbyło się bardzo ważne z punktu widzenia nowej edycji budżetu partycypacyjnego spotkanie Zespołu. Członkowie zespołu razem z mieszkańcami z dużym zaangażowaniem dyskutowali nad  wypracowywaniem rekomendacji dla Zarządu Dzielnicy dotyczących zasad obowiązujących w kolejnej edycji w zakresie możliwości zgłaszania projektów ogólnodzielnicowych i lokalnych, podziału dzielnicy na obszary, podziału kwoty 2 110 000,00 zł przeznaczonej na realizację projektów, ustalenia lub nie górnego limitu wartości projektu, projektu regulaminu pracy Zespołu  oraz ustaleniu definicji ogólnodostępności projektów.  Nowe zasady wprowadzone zostaną wkrótce uchwałą Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 

 DSC0603 1    DSC0589 1    DSC0595 1  

 

W czwartek, 26 października 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019 w Dzielnicy Żoliborz.  Przedstawiono informacje na temat nadchodzącej edycji oraz zadań czekających Zespół w najbliższym czasie.  Zespół, spośród swoich członków wybrał Przewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu. Na Przewodniczącego Zespołu wybrano pana Romana Krakowskiego radnego Klubu Radnych „Żoliborz Demokratyczny”. Funkcję Sekretarza powierzono panu Ryszardowi Pikule-Prezesowi Fundacji Protektoria.  

 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza