Komunikat w sprawie usunięcia klonu srebrzystego rosnącego przy ul. Rydygiera

Do Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z wnioskiem o wyrażenie zgody na usunięcie klonu srebrzystego zwrócili się Zarząd Transportu Miejskiego oraz firma WRM-BUD pełniąca funkcję inspektorów nadzoru robót budowalnych na przebudowywanej ulicy Rydygiera.

W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa osób oraz mienia, na ulicy Rydygiera w obrębie przystanku autobusowego przy ul. Matysiakówny, klon srebrzysty zostanie usunięty. Drzewo o obwodzie 69 cm jest pochylone w stronę jezdni, przysłaniając pniem skrajnię drogi i stanowi bezpośrednie zagrożenie w ruchu. W konsekwencji może skutkować uszkodzeniem autobusu, a także narażeniem bezpieczeństwa pasażerów.

Pień drzewa pochyla się nad jezdnię, a jego podstawa ma oznaki rozkładu drewna. Na wysokości 1,6m widoczne jest rozwidlenie w kształcie V z pęknięciem. Pokrój klonu nie rokuje prawidłowego wzrostu, a jego lokalizacja i pochylenie nie pozwala na zachowanie bezpiecznej skrajni jezdni. Co więcej, drzewo rośnie na styku jezdni z chodnikiem, a od strony południowej rozwój korzeni ograniczony jest przez studzienkę telekomunikacyjną.