Nie wspieraj osób wykorzystujących zwierzęta do żebrania! Reaguj!

ulotka niewspieraj 1

ulotka niewspieraj 2