Komunikaty ochrony środowiska

22 kwietnia (piątek) od godz. 7:30 do 16:00 na parkingu szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławska 1 zostanie przeprowadzona zbiórka elektrośmieci.
Informujemy, że Prezydent m. st. Warszawy prowadzi obecnie trzy postępowania administracyjne w sprawie uciążliwości akustycznych Lotniska Warszawa – Babice.
Informujemy, że ujęcie wody oligoceńskiej przy ul. Gen. Zajączka 7 zostanie otworzone w dniu 28.01.2016 r. o godz. 16:00
Informujemy, że ujęcie wody oligoceńskiej przy ul. Gen. Zajączka 7 zostało zamknięte z uwagi na niewłaściwe parametry wody.

Przypominamy że do 31 marca 2016 r. (w roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji) można składać wnioski do Biura Ochrony Środowiska m. st. Warszawy pl. Starynkiewicza 7/9 o udzielenie dotacji na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej określone są w załączniku nr 4 do uchwały nr LXIII/1764/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29.08.2013r.

PGNiG TERMIKA SA organizuje siódmą już edycję zimowej akcji „Ciepło z natury”. Dzięki niej choinki, które podczas świat Bożego Narodzenia tradycyjnie będą towarzyszyć nam w domach, mogą wrócić do nas w postaci ciepła w kaloryferach oraz energii elektrycznej. W styczniu 2016 roku po raz kolejny ruszy zbiórka choinek, które następnie trafią do warszawskich elektrociepłowni jako ekologiczne paliwo.

Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie wystąpił w dniu 10 listopada 2015r. z wnioskiem I.dz. ZOM/TP-5/11542/4225/15 do Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu Parku Fosa i Stoki Cytadeli (dz. ew. nr 96 obręb 7-01-13) w terminie do dnia 31 grudnia 2015r.
Informujemy mieszkańców Warszawy, że od 17 października br. uruchamiamy mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. MPSZOK-i.
MPSZOK-i przyjmą nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne kłopotliwe w środy w godzinach od 11.00 do 20.00oraz w soboty od 9.00 do 19.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.Lewobrzeżną Warszawę będą obsługiwały 3 pojazdy, natomiast prawobrzeżną 2. Lokalizacje, godziny i czas postoju znajdują się w wykazie zamieszczonym poniżej.