25-04-2014

Nuty Wielkiego Pasterza

Czwartkowy koncert ”Nuty Wielkiego Pasterza”, należał do tych wydarzeń artystycznych, które głęboko poruszają.  Artyści, zdawałoby się z muzycznych antypodów, grając i śpiewając „w hołdzie Janowi Pawłowi II”, dostarczyli nam nie lada emocji.  Trebunie-Tutki nie wymagają rekomendacji. To kapela, która obrosła już legendą. Koncertujący z nimi Warszawski Chór Międzyuczelniany wielokrotnie dał nam się poznać z jak najlepszej strony. A Michał Kalenty? Krzysztof Trebunia-Tutka powiedział o nim, że co prawda urodził się w Warszawie, ale góral z niego słuszny.

Mariaż żywiołu z dyscypliną wokalną zaowocował oryginalną harmonią dźwięków, które zdawały się przenikać przez sklepienia świątyni pod wezwaniem św. Stanisława Kostki i docierać tam, gdzie przysłuchiwał się zapewne tej niezwykłej muzyce główny adresat występu. A my uwiedzeni mocą tego przesłania zapomnieliśmy na chwilę, o parlamentarnej żenadzie, która miała miejsce kilka godzin wcześniej. Gospodarzem koncertu był Urząd dzielnicy Żoliborz.