11-02-2021

77 rocznica stracenia Hanny Czaki ps. "Helena"

11 lutego 1944 r. o świcie w ruinach getta warszawskiego stracona została mieszkanka Żoliborza – Hanna Czaki „Helena”, łączniczka i sekretarka kierownika Wydziału Informacji w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej.

W kolejną rocznicę tego wydarzenia wiązankę kwiatów pod tablicą złożyli Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – Paweł Michalec, zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz - Agata Marciniak-Różak

Hanna Czaki (1922–1944) mieszkała wraz z rodzicami w domu przy ul. Słowackiego 35/43. Uczyła się w Gimnazjum im. Aleksandry Piłsudskiej, gdzie należała do 8. Żeńskiej Drużyny Harcerskiej. Podczas okupacji działała w konspiracji pod pseudonimem „Helena” i studiowała na tajnym uniwersytecie. Pracowała w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. W mieszkaniu jej rodziców odbywały się tajne komplety z socjologii, a Hanka urządziła kilka skrytek na materiały BIP-u. Podczas przenoszenia „bibuły” 5 stycznia 1944 r. została zatrzymana przez niemiecki patrol. W trakcie śledztwa była torturowana, ale nikogo nie wydała. Gestapo weszło również do mieszkania jej rodziców, gdzie właśnie trwały wykłady. Wszyscy uczestnicy, łącznie z rodzicami Hanki, zostali aresztowani, jednak skrytek nie znaleziono. Niemcy rozstrzelali Hankę 11 lutego 1944 r. w ruinach getta warszawskiego w grupie 36 kobiet. Jedynie dwoje uczestników kompletów udało się wykupić z rąk gestapo, pozostali, w tym rodzice Hanki, zginęli. Cześć i chwała jej pamięci.

1

2