02-10-2020

Kapitulacja Powstania Warszawskiego

Wobec wyczerpania możliwości kontynuacji walki i braku nadziei na pomoc z zewnątrz, 2 października 1944 r., po 63 dniach zaciekłych walk, strona polska zdecydowała się podpisać układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Sygnatariuszem ze strony niemieckiej był gen. Erich von dem Bach, zaś ze strony polskiej Kazimierz Iranek-Osmecki „Heller”, szef wywiadu Armii Krajowej i jego zastępca ppłk Zygmunt Dobrowolski „Zyndram”.

Zgodnie z jego postanowieniami, Powstańcy musieli złożyć broń i zwartymi oddziałami wyjść do niewoli. Warszawę opuścić musiała również cała ludność cywilna. Rozpoczął się masowy exodus mieszkańców Warszawy. Po wypędzeniu warszawiaków Niemcy przystąpili do grabienia miasta. Zrabowany majątek wywożono w głąb III Rzeszy. Spustoszone miasto niszczyły niemieckie oddziały, systematycznie wyburzając ocalałe budynki, kościoły, pałace, fabryki, wiadukty i dworce.

MPW IK 2902
2 października 1944 roku. Moment podpisania Układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie w kwaterze Ericha von dem Bacha w Ożarowie. Przy stole siedzą od prawej: ppłk Zygmunt Dobrowolski „Zyndram”, SS-Obergruppenführer Erich von dem Bach i płk Kazimierz Iranek-Osmecki „Heller”. Fot. NN/MPW

MPW IH 579
5 października 1944 roku. Dowódca Armii Krajowej i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, gen. dyw. Tadeusz Komorowski „Bór” wraz z resztą oficerów z Komendy Głównej Armii Krajowej wychodzi do niewoli. Fot. NN/MPW

MPW IP 5771

5 października 1944 roku. Powstańcy wychodzą do niewoli ul. Nowowiejską. Fot. NN/MPW

MPW IP 1617

Pierwsze dni października 1944 roku. Wyjście ludności cywilnej z miasta ul. Wolską. Fot. NN/MPW

MPW IP 1625
5 października 1944 roku. Wyjście do niewoli oddziałów powstańczych ul. Wolską. Fot. NN/MPW