22-01-2020

157 Rocznica Powstania Styczniowego

157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Powstanie wybuchło z powodu nasilającego się terroru rosyjskiego. Powstańcy, mimo niewystarczającego uzbrojenia i braków kadrowych, atakowali rosyjskie placówki praktycznie na terenie całego Królestwa Polskiego. Władze zrywu wzywały do udziału w nim również "braci Litwinów i Rusinów", co spowodowało rozszerzenie obszaru walk na wschód. Zryw miał charakter wojny partyzanckiej, podczas którego stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Mimo, że na początku powstańcy odnosili sukcesy to powstanie zakończyło się klęską. Kilkadziesiąt tysięcy powstańców zostało zabitych w walkach, straconych lub zesłanych na Syberię.

Z tej okazji 22 stycznia 2020 roku na Żoliborzu odbyły się obchody 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego. Na dziedzińcu Muzeum X Pawilonu odbyła się uroczystość, na którą przybyły delegacje urzędów centralnych, samorządów, organizacji społecznych oraz kombatanckich.

Zebrani złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikami członków Rządu Narodowego na czele z Romualdem Trauguttem – polskim generałem i dyktatorem Powstania Styczniowego roku oraz w celi Romualda Traugutta. Dzielnicę Żoliborz reprezentował burmistrz, Paweł Michalec oraz zastępca burmistrza Renata Kozłowska.

W roku 1919 w rocznicę powstania Naczelny Wódz Józef Piłsudski pisał z Belwederu do weteranów takie słowa: (...) Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863 r. są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy. Dla uczczenia ich i upamiętnienia 1863 r. w szeregach armii polskiej, wydałem rozkaz zaliczenia do szeregów wojska wszystkich weteranów 1863 r. z prawem noszenia munduru wojsk polskich w dni uroczyste. Witam ich tym rozkazem, jako naszych Ojców i Kolegów".

1

1

2

3

4

4

6

7